Rozwój niestandardowych aplikacji w .NET MAUI

Niestandardowe aplikacje zaprojektowane tak, aby dokładnie odpowiadały potrzebom Twojego biznesu.  


Jednolite rozwiązania na wszystkich platformach

Nasza biegłość w .NET MAUI pozwala nam tworzyć aplikacje wieloplatformowe z jednym kodem źródłowym, wykorzystując możliwości .NET 6, aby zapewnić wysoką wydajność i szeroką kompatybilność.

Jesteśmy zobowiązani do dostarczania niestandardowych aplikacji, które stanowią kluczowe narzędzia dla Twojego biznesu, gwarantując bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą, zapewniając jednolite doświadczenie użytkownika na wszystkich urządzeniach.


Umów się na bezpłatną konsultację

Sprawdź nasze projekty w .NET MAUI

Aplikacja do Sporządzania List Zadań  

Formularze kontroli zdrowia i bezpieczeństwa


Problem:
Zbyt wiele pracy związanej z dokumentacją; większość formularzy była drukowana na papierze, co sprawiało, że utrzymanie ich było koszmarem.

Rozwiązanie: 
Aplikacja mobilna, minimalizująca liczbę fizycznych dokumentów i poprawiająca proces sprawdzania.

Technologie:
.NET MAUI

Umów się na bezpłatną konsultację