Rozwój niestandardowych aplikacji w React

Niestandardowe aplikacje zaprojektowane tak, aby dokładnie odpowiadały potrzebom Twojego biznesu.

Umów się na bezpłatną konsultację​   


Dynamiczne aplikacje na potrzeby webowe i mobilne

Nasza wiedza w dziedzinie technologii React pozwala nam tworzyć dynamiczne, responsywne i bezpieczne aplikacje na platformy webowe i mobilne.

Skupiamy się na dostarczaniu niestandardowych aplikacji, które stanowią strategiczne aktywa dla Twojego biznesu, zapewniając, że doskonale integrują się z istniejącym ekosystemem, co przekłada się na wydajność i doświadczenie użytkownika.


Umów się na bezpłatną konsultację​   


Zapoznaj się z naszymi projektami w technologii React

Śledzenie czasu online

Narzędzie do śledzenia i zarządzania czasem


Problem:
Wielu pracowników o różnych rolach, którzy muszą być zarządzani z jednego miejsca. Wszystko musi być zgodne z niemieckim i austriackim prawem pracy.

Rozwiązanie: 
Aplikacja webowa typu SPA do śledzenia czasu i usprawniania zarządzania projektami oraz płatnościami dla pracowników. Kompatybilna z wszystkimi urządzeniami (komputer, telefon komórkowy, tablet).

Technologie:
.NET Core, Azure, SQL Server, React, Ant Design

Planner pracy online

Narzędzie do zarządzania obsługą terenową


Problem:
Oddzielny proces planowania w różnych oddziałach, brak elastyczności i potrzeba integracji z 4 innymi systemami.

Rozwiązanie:
Aplikacja webowa typu SPA, zsynchronizowana z innymi systemami, pozwalająca intuicyjnie planować pracę we wszystkich oddziałach poprzez wspólne i spójne procesy.

Technologie:
.NET Core, .NET 6, Azure, SQL Server, React, Ant Design.

Umów się na bezpłatną konsultację​