Rozwój niestandardowych rozwiązań w .NET

Niestandardowe aplikacje zaprojektowane, aby dokładnie spełniać potrzeby Twojego biznesu.


Rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Nasza wiedza w dziedzinie technologii .NET pozwala nam budować wydajne, skalowalne i bezpieczne aplikacje na platformy webowe, mobilne i desktopowe.

Priorytetem dla nas jest dostarczanie dostosowanych aplikacji, które stanowią strategiczne zasoby dla Twojej firmy, integrując je bezproblemowo z istniejącym ekosystemem. Jesteśmy również gotowi wdrożyć tę technologię.

 

Schedule free consultation​   


Sprawdź nasze projekty w .NET

Śledzenie czasu online

Narzędzie do śledzenia i zarządzania czasem


Problem: 
Wielu pracowników o różnych rolach, którzy muszą być zarządzani z jednego miejsca. Wszystko musi być zgodne z niemieckim i austriackim prawem pracy.

Rozwiązanie:
 
Aplikacja webowa typu SPA, zsynchronizowana z innymi systemami, pozwalająca intuicyjnie planować pracę we wszystkich oddziałach poprzez wspólne i spójne procesy.

Technologie: 
.NET Core, Azure, SQL Server, React, Ant Design.

Planner pracy online

Narzędzie do zarządzania obsługą terenową


Problem:
Oddzielny proces planowania w różnych oddziałach, brak elastyczności i potrzeba integracji z 4 innymi systemami.

Rozwiązanie:
Aplikacja webowa typu SPA, zsynchronizowana z innymi systemami, pozwalająca intuicyjnie planować pracę we wszystkich oddziałach poprzez wspólne i spójne procesy.

Technologie:
.NET Core, .NET 6, Azure, SQL Server, React, Ant Design.

Schedule free consultation​