Napędzamy Sukces Przedsiębiorstw

Zobacz jak my to robimyAksel Nooitgedagt
CEO

Jesteśmy Solvti, z angielskiego słowa "to solve",

a naszą mantrą jest rozwiązywanie prawdziwych problemów


Aksel Nooitgedagt
CEO

Jesteśmy Solvti, z angielskiego słowa "to solve",

a naszą mantrą jest rozwiązywanie prawdziwych problemów

Online Time Tracker

Mierzenie i zarządzanie czasem pracy


Problem:
Wielu pracowników z różnymi rolami, którymi trzeba zarządzać z jednego miejsca. Wszystko musi być zgodne z niemieckimi i austriackimi przepisami prawa pracy.

Rozwiązanie:
Aplikacja SPA Web umożliwiająca śledzenie czasu pracy oraz usprawniająca zarządzanie projektami i płatnościami pracowników. Kompatybilna z wszystkimi urządzeniami (PC, Mobile, Tablet).

Technologie:
.NET Core, Azure, SQL Server, React, Ant Design

Online Work Planner

Narzędzie do zarządzania pracą w terenie


Problem:
Oddzielny proces planowania w różnych oddziałach, brak elastyczności i konieczność integracji z 4 innymi systemami.

Rozwiązanie:
Aplikacja webowa SPA, zsynchronizowana z innymi systemami, pozwalająca na intuicyjne planowanie pracy we wszystkich oddziałach poprzez wspólne i spójne procesy.

Technologie:
.NET Core, .NET 6, Azure, SQL Server, React, Ant Design.

Checklist App

Formularze do kontroli zdrowia i bezpieczeństwa


Problem:
Zbyt dużo pracy papierowej; większość formularzy była drukowana na papierze:  koszmar w utrzymaniu.

Rozwiązanie:
Aplikacja mobilna, minimalizacja liczby fizycznych dokumentów oraz usprawnienie procesu sprawdzania.

Technologie:
.NET MAUI

System ERP dla firmy z wieloma poziomami

Duża różnorodność planowania zasobów

Księgowość, flota, zarządzanie projektami, sprzedaż, CRM, magazynowanie, zarządzanie dostawami i wiele innych.


Problem:
Samochody, zasoby ludzkie, finanse i wiele różnych zasobów musi być zarządzanych w jednym miejscu. Procesy muszą być ujednolicone.

Rozwiązanie:
System ERP Odoo all-in-one, z dedykowanymi modułami. Rozwiązanie automatyzuje różne procesy zarządzania przedsiębiorstwem.

Technologie:
Python, Odoo, Kafka, Postgresql.

HR | Recruitment

System chmurowy oparty na Odoo do zarządzania, rekrutacji i wsparcia


Problem:
Brak kontroli nad potencjałem rekrutacyjnym firmy, co skutkuje nieefektywnym zatrudnianiem i wzrostem kosztów.

Solution:
Odoo ERP zostało wybrane jako baza, dostosowane do usprawnienia procesów HR i rekrutacji. System jest zintegrowany z platformami rekrutacyjnymi, dzięki czemu wszystkie stanowiska pracy są zarządzane z jednej lokalizacji.

Technologie:
Python, Odoo, Kafka, Postgresql, React app